Wij zijn bekend met onder andere cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, EMDR, systeemtherapie en narratieve therapie. We geloven in een holistische benadering waarbij het individu als geheel wordt gezien en ondersteund. Toch werken wij eclectisch. 

We zetten ons er altijd voor in om de cliënt te empoweren en te helpen groeien en ontwikkelen op een manier die voor hen haalbaar is.

Ons doel is om passende, effectieve en ethische behandeling te bieden aan alle cliënten die we ondersteunen

omdat we begrijpen dat het zoeken naar hulp al moeilijk genoeg kan zijn, daarom doen we ons best om de therapie zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. We werken samen met cliënten om doelen te stellen en implementeren behandelingstechnieken die aansluiten bij hun individuele behoeften en omstandigheden.

Wij geloven in het belang van een goede therapeut-cliënt relatie en streven ernaar een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin de cliënt zich comfortabel voelt om zijn of haar verhaal te delen.

We hechten veel waarde aan open communicatie en betrokkenheid bij het therapeutische proces.

 

We hebben zeer ruime ervaringsdeskundigheid in het ondersteunen van:

-ouders van prematuur geboren kinderen,

-achterblijvers van verslaafden,

-multiculturele relaties/gezinnen,

-achterblijvers van familielid met psychose/schizofrenie.

 

Daarnaast hebben wij veldervaring en studieachtergrond mbt oa:

-traumaverwerking,

-stresssituaties,

-relatieproblematieken,

-opvoeding gerelateerde problematieken

en werken met verschillende methodieken waaronder de beslissingsmatrix. 

 

Kunstwerk: Tobei Kamei (1906-79), titel: Heian-jingu (平安神宮). Het is een Shinto-heiligdom in het Sakyo-district van Kyōto. Het dateert uit de 19e eeuw en behoort tot de Chokusaisha.

Het kunstwerk is eigendom van ImaA.