Drugsverslaving is een ernstig probleem dat niet alleen de persoon met de verslaving treft, maar ook zijn of haar familieleden.

 

Familieleden van drugsverslaafden kunnen gevoelens van verdriet, woede, schaamte, schuld en machteloosheid ervaren. Ze kunnen ook te maken krijgen met financiële problemen als gevolg van het gedrag of de misdaden van de drugsverslaafde. Ook gaat het gevolgen hebben voor de relatie tussen de verslaafde en zijn of haar familieleden, waardoor er spanningen ontstaan die leiden tot ruzies, conflicten en zelfs breuken in de familie.

Dit kan een negatieve invloed hebben op kinderen in het gezin, die mogelijk opgroeien in een onstabiele en onveilige omgeving.

 

Maar ook een culturele achtergrond speelt mee. Vaak wordt een genezingsproces in handen gelegd van een alternatieve genezer. Hoe pas onze reguliere hulpverlening daarin? 

 

Het is belangrijk dat de verslaafde hulp krijgt voor zijn of haar verslaving maar familieleden van drugsverslaafden mogen evenmin hierbij vergeten worden hulp en ondersteuning te krijgen. Therapie en counseling kunnen helpen om de emoties en stress die gepaard gaan met de verslaving te verwerken en is een waardevolle bron van steun voor familieleden.

Praktijk ImaA is ervaringsdeskundig. Wij werken vanuit oa eigen ervaring met aangepaste methodiek samen met partners, familieleden van verslaafden. 

 

Al met al is drugsverslaving niet alleen een probleem voor de verslaafde, maar heeft het ook een diepgaande impact op zijn of haar familie. Het is belangrijk dat familieleden zich bewust zijn van de impact van de verslaving en hulp zoeken om zichzelf en hun geliefden bij te staan bij het herstelproces.